Trygg Kompetanse tilbyr ulike typer førstehjelpskurs til ansatte i både private og offentlige virksomheter. Vi tilstreber å levere kurs av høy kvalitet, og kursene våre følger anbefalte retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd (NFR). Disse har som mål at enhver arbeidstaker skal føle seg trygg på å kunne yte førstehjelp dersom ulykken er ute. Kontakt oss i dag, så finner vi sammen ut hvilket førstehjelpskurs som passer din virksomhet!

VÅRE AVDELINGER

OsloAskerLillestrømDrammenKongsbergHønefossTønsbergFredrikstad

TEMAER

  • Hjerte-lungeredning
  • Bruk av hjertestarter
  • Sikkerhet for pasient og førstehjelper
  • Grunnleggende førstehjelp
  • Praktisk scenarietrening

PRAKTISK INFORMASJON

  • Inntil 10 deltakere per gruppe
  • I deres eller våre lokaler
  • Passer for alle

Kurs i hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter.

Å komme ut for personer utsatt for akutt sykdom, skade eller særlig hjertestans kan oppleves skremmende. Vi ønsker derfor å tilnærme oss dette temaet på en lett forståelig måte. Du stiller best forberedt dersom du har kunnskap og praktisk trening i førstehjelp. Terskelen for å gripe inn blir lavere når du har trent på forhånd. Derfor bør alle gå på hjertestarterkurs!

Våre kurs er tilpasset alle nivåer og du vil få en grunnleggende innføring i førstehjelp og hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter. Målgruppene våre er ansatte i private og offentlige bedrifter, idrettslag, organisasjoner og privatpersoner. For de som for det meste omgås barn, kan det være mer aktuelt med vårt barnekurs.

Er det spesielle behov eller forhold ved deres arbeidsplass som dere ønsker at vi skal fokusere på, lager vi gjerne et tilpasset opplegg.

Vi anbefaler maksimalt grupper á 10 personer per instruktør. Dette for at våre instruktører skal kunne tilby best mulig veiledning til både gruppen og den enkelte deltaker. Vi har med egne hjertestartere til øvingsbruk. Disse hjertestarterne er standariserte og oppfører seg likt som de hjertestarterne som finnes utplassert på offentlige steder. Vurderer deres arbeidsplass å investere i egen hjertestarter, se vårt tilbud på hjertestarter her.

Utgangspunktet vårt er at førstehjelp er et praktisk fag hvor det viktigste er å øve på ferdigheter. Derfor vil store deler av kurset være praktisk trening, men vi vil også gi en teoretisk innføring. I tillegg er vi alltid åpne for innspill fra våre deltakere!

Alle våre instruktører er helsepersonell som jobber med akuttmedisin i det daglige. Vi er engasjerte i vårt fag og har en uhøytidelig tilnærming som som dere vil oppleve tilfører kurset både profesjonalitet og et glimt i øyet. Vår hovedoppgave er å gjøre dere forberedt når dere må handle i en akuttsituasjon.

Kursene baserer seg på de til enhver tid gjeldende retningslinjene for hjerte-lungeredning og førstehjelp. Alle deltakere får kursbevis etter endt kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?