Trygg Kompetanse tilbyr ulike typer førstehjelpskurs til ansatte i både private og offentlige virksomheter. Vi tilstreber å levere kurs av høy kvalitet, og kursene våre følger anbefalte retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd (NFR). Disse har som mål at enhver arbeidstaker skal føle seg trygg på å kunne yte førstehjelp dersom ulykken er ute. Kontakt oss i dag, så finner vi sammen ut hvilket førstehjelpskurs som passer din virksomhet!

VÅRE AVDELINGER

OsloAskerLillestrømDrammenKongsbergHønefossTønsbergFredrikstad

TEMAER
  • Hjerte-lungeredning
  • Frie luftveier og sideleie
  • Egen- og pasientsikkerhet
  • Varsling
  • Sår- og fallskader
  • Brann- og strømskader
PRAKTISK INFORMASJON
  • Inntil 16 deltakere per gruppe
  • I deres eller våre lokaler
  • Passer for elektropersonell

Kurs i førstehjelp for elektropersonell (iht. FSE-Krav)

Dette førstehjelpskurset er særlig rettet mot yrkesgrupper som arbeider med elektriske anlegg, f.eks elektrikere, elektromontører, rørleggere, tømrere, snekkere, jernbanearbeidere og offshorearbeidere. Kurset tilfredsstiller kravene til årlig førstehjelpsopplæring i henhold til “Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg” (FSE). Det vil derfor være særlig fokus på førstehjelp som er relevant for elektropersonell.

Er det spesielle behov eller forhold ved deres arbeidsplass som dere ønsker at vi skal fokusere på, lager vi gjerne et tilpasset opplegg.

Vi anbefaler maksimalt grupper á 16 personer per instruktør. Dette for at våre instruktører skal kunne tilby best mulig veiledning til både gruppen og den enkelte deltaker.

Utgangspunktet vårt er at førstehjelp er et praktisk fag hvor det viktigste er å øve på ferdigheter. Derfor vil store deler av kurset være praktisk trening, men vi vil også gi en teoretisk innføring. I tillegg er vi alltid åpne for innspill fra våre deltakere!

Alle våre instruktører er helsepersonell som jobber med akuttmedisin i det daglige. Vi er engasjerte i vårt fag og har en uhøytidelig tilnærming som som dere vil oppleve tilfører kurset både profesjonalitet og et glimt i øyet. Vår hovedoppgave er å gjøre dere forberedt når dere må handle i en akuttsituasjon.

Kursene baserer seg på de til enhver tid gjeldende retningslinjene for hjerte-lungeredning og førstehjelp. Alle deltakere får kursbevis etter endt kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?