Trygg Kompetanse tilbyr ulike typer førstehjelpskurs til ansatte i både private og offentlige virksomheter. Vi tilstreber å levere kurs av høy kvalitet, og kursene våre følger anbefalte retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd (NFR). Disse har som mål at enhver arbeidstaker skal føle seg trygg på å kunne yte førstehjelp dersom ulykken er ute. Kontakt oss i dag, så finner vi sammen ut hvilket førstehjelpskurs som passer din virksomhet!

VÅRE AVDELINGER

OsloAskerLillestrømDrammenKongsbergHønefossTønsbergFredrikstad

TEMAER
  • Egensikkerhet og varsling av 1-1-3
  • Frie luftveier og sideleie
  • Hjerte-lungeredning
  • Akutte barnesykdommer
  • Typiske ulykker og skader hos barn
PRAKTISK INFORMASJON
  • Inntil 16 deltakere per gruppe
  • I deres eller våre lokaler
  • Passer for alle

Grunnleggende førstehjelp på barn.

Barn i alle aldre er aktive og skal stadig utforske nye ting. Derfor er de også mest utsatt for både små og store skader. Som førstehjelpere til barn kan vi føle oss rådløs og noen ganger også handlingslammet. Derfor er det særlig viktig at dere med omsorg for barn er forberedte og har den kunnskapen og treningen som skal til for å gi førstehjelp til barn.

Dette førstehjelpskurset har barn som hovedfokus. Barn er ofte utsatt for andre sykdommer og skader enn voksne. Kroppsbygningen på barn er også annerledes. Det vil derfor være forskjell på hvordan vi tilnærmer oss barn. Dette tar vi for oss på kurset.

Kurset oppfyller barnehageansatte sine krav til jevnlig førstehjelpsopplæring. Kurset er også tilpasset andre yrkesgrupper eller personer som har ansvar for barn. Kurset kan tilpasses særlige behov eller utfordringer i deres hverdag (eks: barnesykdommer, idrettsskader m.m).

Dere vil få innføring i grunnleggende undersøkelsesteknikk, i tillegg til at vi fokuserer på fremmedlegeme i luftveier, akutte barnesykdommer, forgiftninger, ulykker og skader som rammer barn.

Vi anbefaler maksimalt grupper á 16 personer per instruktør. Dette for at våre instruktører skal kunne tilby best mulig veiledning til både gruppen og den enkelte deltaker.

Utgangspunktet vårt er at førstehjelp er et praktisk fag hvor det viktigste er å øve på ferdigheter. Derfor vil store deler av kurset være praktisk trening, men vi vil også gi en teoretisk innføring. I tillegg er vi alltid åpne for innspill fra våre deltakere!

Alle våre instruktører er helsepersonell som jobber med akuttmedisin i det daglige. Vi er engasjerte i vårt fag og har en uhøytidelig tilnærming som som dere vil oppleve tilfører kurset både profesjonalitet og et glimt i øyet. Vår hovedoppgave er å gjøre dere forberedt når dere må handle i en akuttsituasjon.

Kursene baserer seg på de til enhver tid gjeldende retningslinjene for hjerte-lungeredning og førstehjelp. Alle deltakere får kursbevis etter endt kurs.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?