Et målrettet førstehjelpskurs med barnet i fokus!

Vi har en pedagogisk tilnærming til emnet og legger stor vekt på aktiv deltagelse og praktisk øving på dukker. Det er nettopp det som gjør oss så unike, for dette kurset er utviklet med det formål å gjøre ansatte i barnehager og skoler bedre rustet dersom du i verste fall skulle bli nødt til å utføre førstehjelp på jobb.

Alle våre instruktører er autorisert helsepersonell som jobber med akuttmedisin til daglig. De er pedagogisk utdannet, og kursene oppdateres kontinuerlig i forhold til gjeldende retningslinjer og nyeste forskning.

Et målrettet førstehjelpskurs med barnet i fokus!

Et målrettet førstehjelpskurs med barnet i fokus!

Vi har en pedagogisk tilnærming til emnet og legger stor vekt på aktiv deltagelse og praktisk øving på dukker. Det er nettopp det som gjør oss så unike, for dette kurset er utviklet med det formål å gjøre ansatte i barnehager og skoler bedre rustet dersom du i verste fall skulle bli nødt til å utføre førstehjelp på jobb.

Alle våre instruktører er autorisert helsepersonell som jobber med akuttmedisin til daglig. De er pedagogisk utdannet, og kursene oppdateres kontinuerlig i forhold til gjeldende retningslinjer og nyeste forskning.