VÅRE AVDELINGER

OsloAskerLillestrømDrammenKongsbergHønefossTønsbergFredrikstad

TEMAER
  • Brannteori- og risiko
  • Praktiske slukkeøvelser og demonstrasjoner
  • Gjennomgang av brann og evakueringsinstruks
PRAKTISK INFORMASJON
  • Forkunnskaper: Ingen
  • Varighet: 1- 2 timer
  • Antall deltakere: Etter avtale

Brannvern – Slukkeøvelse

I mange situasjoner hvor brann oppstår på arbeidsplassen er det ofte svært lite kunnskap om hvordan man skal håndtere en slik situasjon. Mange situasjoner hvor brann oppstår kunne vært unngått dersom man hadde vært mer bevisst på brannsikkerhet.

Hvem passer slukkeøvelse for?

Slukkeøvelse er påkrevd fra myndighetene for yrkesgrupper innen barnehage, skole, sykehus, behandlingsinstitusjon, butikk etc. Hos oss stilles det ingen krav til søker.

Vi betrakter viktigheten av en sikker arbeidsplass, dette har kun med sunne og friske holdninger å gjøre.

Ikke vær redd for å ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende slukkeøvelse. Vi har lang erfaring og ser frem til å besvare dine spørsmål!

Våre instruktører jobber i det daglige i Brann- og redningsetaten.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?