VÅRE AVDELINGER

OsloAskerLillestrømDrammenKongsbergHønefossTønsbergFredrikstad

TEMAER

  • Gjennomgang på samlingssted
  • Gjennomgang av branndører
  • Gjennomgang av brann og evakueringsinstruks

PRAKTISK INFORMASJON

  • Forkunnskaper: Ingen
  • Varighet: 1- 3 timer
  • Antall deltakere: Etter avtale

Brannvern – Evakueringsøvelse

I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet.

Varsling

Øvelsen bør varsles. Varsling til kunder kan være i form av plakater ved inngangene. Bakgrunn for krav om varsling er for å unngå panikk og etterreaksjoner fra personer som har hatt uheldige opplevelser tidligere.

Målsetting

Etter gjennomført evakueringsøvelse skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i å evakuere så raskt som mulig ut av bedriften, samt ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann, ulykker og akutt sykdom.

Myndighetskrav

I henhold til gjeldende brannvernforskrifter og HMS-lovgivning skal alle ansatte jevnlig delta på brannøvelse. Øvelsen har til hensikt å motivere til økt brannvernberedskap.

NB: Evakueringsøvelsen kan gjennomføres med og uten røyk.

Er du usikker på hva slags øvelse som passer din bedrift? Ta kontakt med oss, så skreddersyr vi et kurs tilpasset deres behov!

Våre instruktører jobber i det daglige i Brann- og redningsetaten.

Vil du vite mer eller bestille dette kurset?